iBegins
 

Share code auto click play slide

</pre>
$(document).ready(function(){
//bắt đầu từ 3 giây
setTimeout(function(){
$('.control').click();
},3000);

//tự động click button 3 giây một lần
var slider = setInterval(function(){
$('.control').click();
},3000);

});
<pre>

Bạn thay .control thành class mà có nút click thôi là được !
Chúc bạn thành công !

Ngày 19 Tháng Sáu, 2018 ( 832 )

Tagged with: , , , ,

Bình luận bài viết

Đăng nhập để bình luận và xem các bình luận khác.