iBegins
 

Tags: share code

Bạn đang tìm kiếm những bài viết có thẻ đám mây share code
Thêm nút gọi chuyên nghiệp và nhắn tin qua facebook
Thêm nút gọi chuyên nghiệp và nhắn tin qua facebook
Gắn code nút hotline, nút gọi có cả icon cho website. Tham khảo thêm một hotline khác : Gắn hỗ trợ Hotline Zalo Fanpage Facebook vào website Code hotline zalo và số điện thoại góc trái website Share code nút hiển thị số điện thoại hotline...
Share Code
Code xóa /category/ url danh mục WordPress
Code xóa /category/ url danh mục WordPress
Cách để xóa đường dẫn danh mục hay chuyên mục có chữ /category/ trên đường dẫn website sử dụng wordpress, các bạn chỉ cần làm như sau ? Nếu trường hợp code trên không hoạt động thì có thể do WordPress đang cache đang cache cấu trúc...
Wordpress
Chuyển hướng lỗi 404 về trang chủ WordPress
Chuyển hướng lỗi 404 về trang chủ WordPress
Dưới đây là một đoạn code để chuyển hướng trang 404 về trang chủ hoặc về bất kỳ một liên kết nào trong website. [php] if( !function_exists('redirect_404_to_homepage') ){ add_action( 'template_redirect', 'redirect_404_to_homepage' ); function...
Wordpress
Code hotline zalo và số điện thoại góc trái website
Code hotline zalo và số điện thoại góc trái website
Code hotline zalo và số điện thoại góc trái website, nhấp nháy, hiển thị cả 2 zalo , số điện thoại. Hình ảnh code hotline zalo chát (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); <p class="sdt mobile_support"> <i class="fa...
Share Code
Share code hotline dưới góc phải màn hình đơn giản đẹp
Share code hotline dưới góc phải màn hình đơn giản đẹp
Dưới đây Share Tốt sẽ chia sẻ cho bạn một đoạn code hotline dưới góc màn hình bên tay phải hoặc bạn có thể đưa code sang bên trái tùy thuộc vào sở thích từng người. Code hotline dưới là đoạn code tôi thu thập từ các trang share khác...
Share Code
Share code cắt ngắn văn bản hiển thị cho WordPress PHP
Share code cắt ngắn văn bản hiển thị cho WordPress PHP
Dưới đây là một functions để chạy phương thức cắt ngắn văn bản text bằng code php. Code dưới này bạn có thể tạo và chế lại để dùng cho các loại code php mô hình khác. [php] function truncate( $text, $chars = 400 ) { $text = strip_tags(...
Lập Trình PHP
Code check đúng ký tự của gmail, email, @ của PHP
Code check đúng ký tự của gmail, email, @ của PHP
Bạn sử dụng đoạn code sau để check hàm nếu là email còn không phải là một đoạn text hay 1 tên tài khoản. [php] function checkEmail($email) { $find1 = strpos($email, '@'); $find2 = strpos($email, '.'); return ($find1 !== false && $find2 !== false...
Share Code
Share API check Whois Domain ( Kiểm tra tên miền )
Share API check Whois Domain ( Kiểm tra tên miền )
http://api.whoxy.com/?key=779f855599d17c44qd4fb68bb54c6f10e&whois=tenmien Bạn sử dụng link trên để check tên miền, link này sẽ trả về 2 dạng JSON và XML Dữ liệu trả về XML sử dụng link...
Share Code
Code check nhận diện hệ điều hành trình duyệt di động PHP
Code check nhận diện hệ điều hành trình duyệt di động PHP
[php] //Detect special conditions devices $iPod = stripos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'],"iPod"); $iPhone = stripos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'],"iPhone"); $iPad = stripos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'],"iPad"); $Android =...
Share Code
Share code html mail css đẹp cho gmail
Share code html mail css đẹp cho gmail
Share code html mail css đẹp cho gmail, dưới đây là code html full hiển thị gửi email thư ngỏ cho khách hàng đẹp. [php]<div style="margin:0;padding:0;background:#f0f0ef"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"...
Share Code