iBegins
 

Thêm nút gọi chuyên nghiệp và nhắn tin qua facebook

Gắn code nút hotline, nút gọi có cả icon cho website.

Tham khảo thêm một hotline khác :

Gắn hỗ trợ Hotline Zalo Fanpage Facebook vào website

Code hotline zalo và số điện thoại góc trái website

Share code nút hiển thị số điện thoại hotline đẹp

Thêm 3 nút Facebook, Zalo, Gọi điện thoại vào flatsome

Bạn tải các icon sau và up file lên rồi đổi lại đường link ảnh ở CSS

Zalo icon :

SMS icon:

Điện thoại icon: [Tải về]

Mess icon:

Map icon :

 

Trước tiên bạn gắn đoạn code HTML

<div class="webnganh-nav swift-in-viewport">
<ul class="swift-in-viewport">
<li><a href="https://g.page/webnganh?share" rel="nofollow" target="_blank"><i class="ticon-heart"></i>Tìm đường</a>
</li>
<li><a href="https://zalo.me/0965218696" rel="nofollow" target="_blank"><i class="ticon-zalo-circle2"></i>Chat Zalo</a>
</li>
<li class="phone-mobile">
<a href="tel:0965218696" rel="nofollow" class="button"> <span class="phone_animation animation-shadow swift-in-viewport"> <i class="icon-phone-w" aria-hidden="true"></i> </span> <span class="btn_phone_txt swift-in-viewport">Gọi điện</span> </a>
</li>
<li><a href="https://m.me/webnganh" rel="nofollow" target="_blank"><i class="ticon-messenger"></i>Messenger</a>
</li>
<li>
<a href="sms:0965218696" class="chat_animation"> <i class="ticon-chat-sms" aria-hidden="true" title="Nhắn tin sms"></i> Nhắn tin SMS</a>
</li>
<li class="to-top-pc">
<a href="javascript:void(0);" id="top-link" rel="nofollow"> <i class="ticon-angle-up" aria-hidden="true" title="Quay lên trên"></i> </a>
</li>
</ul>
</div> 

 

Rồi bạn gắn CSS vào nơi chứa file style.css

.webnganh-nav {
position: fixed;
left: 13px;
background: #fff;
border-radius: 5px;
width: auto;
z-index: 150;
bottom: 50px;
padding: 10px 0;
border: 1px solid #f2f2f2;
}
.webnganh-nav ul {
list-style: none;
padding: 0;
margin: 0;
}
.webnganh-nav ul li {
list-style: none!important;
}
.webnganh-nav ul>li a {
border: none;
padding: 3px;
display: block;
border-radius: 5px;
text-align: center;
font-size: 10px;
line-height: 15px;
color: #515151;
font-weight: 700;
max-width: 72.19px;
max-height: 54px;
text-decoration: none;
}
.webnganh-nav ul>li a i.ticon-heart {
background: url(https://sharetot.com/wp-content/uploads/2020/05/icon-map.png) no-repeat;
background-size: contain;
width: 36px;
height: 36px;
display: block;
}
.phone-mobile {
display: none;
}
.webnganh-nav li .button {
background: transparent;
}
.button span {
display: inline-block;
line-height: 1.6;
}
.webnganh-nav ul li .button .phone_animation i {
display: inline-block;
width: 27px;
font-size: 26px;
margin-top: 12px;
}
.webnganh-nav ul>li a i.icon-phone-w {
background: url(https://sharetot.com/wp-content/uploads/2020/05/icon-phone.png) no-repeat;
background-size: contain;
}
.webnganh-nav ul>li a i {
width: 33px;
height: 33px;
display: block;
margin: auto;
}
.webnganh-nav ul li .button .btn_phone_txt {
position: relative;
}
.webnganh-nav ul li .button .btn_phone_txt {
position: relative;
top: 35px;
font-size: 10px;
font-weight: bold;
text-transform: none;
}
.webnganh-nav ul>li a i.ticon-messenger {
background: url(https://sharetot.com/wp-content/uploads/2020/05/icon-messenger.png) no-repeat;
background-size: contain;
width: 36px;
height: 36px;
display: block;
}
.webnganh-nav ul>li a i.ticon-chat-sms {
background: url(https://sharetot.com/wp-content/uploads/2020/05/icon-sms.png) no-repeat;
background-size: contain;
width: 38px;
height: 36px;
display: block;
}
.webnganh-nav ul>li a i.ticon-angle-up {
background: url(https://sharetot.com/wp-content/uploads/2020/05/icon-angle-up.png) no-repeat;
background-size: contain;
width: 36px;
height: 36px;
display: block;
}
.webnganh-nav ul>li a i.ticon-zalo-circle2 {
background: url(https://sharetot.com/wp-content/uploads/2020/05/icon-zalo.png) no-repeat;
background-size: contain;
width: 36px;
height: 36px;
display: block;
}
@media only screen and (max-width: 600px) {
.webnganh-nav li {
float: left;
width: 20%;
list-style: none;
height: 50px;
}
.phone-mobile {
display: block !important;
}
.webnganh-nav ul>li a {
padding: 0;
margin: 0 auto;
}
.webnganh-nav li .button .phone_animation {
box-shadow: none;
position: absolute;
top: -16px;
left: 50%;
transform: translate(-50%,0);
width: 50px;
height: 50px;
border-radius: 100%;
background: #6cb917;
line-height: 15px;
border: 2px solid white;
}
.webnganh-nav {
background: white;
width: 100%;
border-radius: 0;
color: #fff;
height: 60px;
line-height: 50px;
position: fixed;
bottom: 0;
left: 0;
z-index: 999;
padding: 5px;
margin: 0;
box-shadow: 0 4px 10px 0 #000;
}
} 

Ngày 28 Tháng Năm, 2020 ( 843 )

Tagged with: , ,

Bình luận bài viết

Đăng nhập để bình luận và xem các bình luận khác.