iBegins
 

Tags: code js auto play

Bạn đang tìm kiếm những bài viết có thẻ đám mây code js auto play
Share code auto click play slide
Share code auto click play slide
[php]</pre> $(document).ready(function(){ //bắt đầu từ 3 giây setTimeout(function(){ $('.control').click(); },3000); //tự động click button 3 giây một lần var slider = setInterval(function(){ $('.control').click(); },3000); }); <pre>[/php] Bạn...
Share Code