iBegins
 

Share code chống copy nội dung bản quyền cho web

Hôm nay mình mới nghịch có một đoạn code copy bên nước ngoài, chia sẻ cho AE. Chống copy nội dung của website khi bôi đen.

Các bạn bôi đen, copy mà nó vẫn không copy được nội dung và sẽ hiện đoạn text ngắn ” Nội dung thuộc về ShareTot.Com “


<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/sticky-kit/1.1.3/sticky-kit.min.js"></script>
<script>
jQuery(document).ready(function($){
$(".menu-anchor").stick_in_parent({
offset_top: 100,
parent: 'body'
});
$('.sidebar-adv-toggle').click(function(e){
e.preventDefault();
if($('.sidebar-adv').hasClass('closed')){
$('.sidebar-adv').removeClass('closed');
$(this).find('.text').html('Tắt quảng cáo');
$(this).find('.close').html('[X]');

}else{
$('.sidebar-adv').addClass('closed');
$(this).find('.text').html('Quảng cáo');
$(this).find('.close').html('^');
}
});
document.addEventListener('copy', function(e){
e.clipboardData.setData('text/plain', 'Nội dung thuộc về ShareTot.Com');
e.preventDefault();
});
});

</script>

Ngày 22 Tháng Sáu, 2020 ( 803 )

Tagged with: ,

Bình luận bài viết

Đăng nhập để bình luận và xem các bình luận khác.