iBegins
 

Tags: auto click play js

Bạn đang tìm kiếm những bài viết có thẻ đám mây auto click play js
Share code auto click play slide
Share code auto click play slide
[php]</pre> $(document).ready(function(){ //bắt đầu từ 3 giây setTimeout(function(){ $('.control').click(); },3000); //tự động click button 3 giây một lần var slider = setInterval(function(){ $('.control').click(); },3000); }); <pre>[/php] Bạn...
Share Code