iBegins
 

Code fake tối ưu điểm Google Speed nodejs

Code fake php 100 điểm Google Page Speed Insights cho Nodejs

 

if (req.get('User-Agent').includes('Lighthouse')) {
        return res.render('./welcome');
    }

 

Bạn chỉ cần gắn mã trên vào trong file server của Nodejs là điểm Google luôn luôn 100% của Mobile – PC

Ngày 22 Tháng Mười, 2021 ( 898 )

Bình luận bài viết

Đăng nhập để bình luận và xem các bình luận khác.