iBegins
 

Xắp xếp thứ tự hiển thị category và taxonomies – WordPress

 $argv = array(
'orderby' => 'term_order',
'hide_empty' => false
);
get_terms('category', $argv); 

Bạn có sẵn rồi bạn có thể thêm ‘orderby’ => ‘term_order’ để nó hiển thị theo thứ tự đăng.

2. Bạn có thể cài plugin Category Order and Taxonomy Terms Order.
– Rồi vào cài đặt kéo thả là trên website hiển thị như bạn muốn.

Ngày 10 Tháng Tư, 2018 ( 774 )

Tagged with: , , ,

Bình luận bài viết

Đăng nhập để bình luận và xem các bình luận khác.