iBegins
 

Các cách tính tổng nhanh chóng trong excel

Các ví dụ về hàm tính tổng trong Excel

Các ví dụ cho biết cách tính tổng trong Microsoft Excel, bằng một hàm SUM đơn giản hoặc các công thức tính tổng dựa trên một hoặc nhiều tiêu chí.

Trước tiên, để có cái nhìn tổng quan nhanh, hãy xem video: 7 cách tính tổng trong Excel . Tiếp theo, hãy cuộn xuống để xem thêm các video về hàm Sum. 

Tính tổng một dãy ô Hàm SUM

Cách nhanh nhất và dễ dàng nhất để tính tổng một dãy ô là sử dụng nút Excel AutoSum. Nó tự động nhập một hàm Excel SUM trong ô đã chọn. Hàm SUM tính tổng một hoặc nhiều số trong một dải ô.

Ví dụ đầu tiên, bên dưới, cho thấy cách sử dụng tính năng AutoSum

 1. Chọn ô trống trong hàng bên dưới các ô mà bạn muốn tính tổng, ô A5 trong ví dụ này
 2. Nhấp vào lệnh AutoSum trên tab Trang chủ của Ribbon
  hoặc sử dụng phím tắt: Alt + =
 3. Một công thức SUM sẽ xuất hiện trong ô hiện hoạt, với tham chiếu đến các ô ở trên. Trong ảnh chụp màn hình bên dưới, có một công thức SUM trong ô A5: =SUM(A1:A4)                                                                                                LƯU Ý: Nếu tất cả các ô không được bao gồm tự động, bạn có thể mở rộng khung để chọn chúng.
 1. Nhấn phím Enter để hoàn thành mục nhập.

Thiết lập Hàm SUM

Thay vì sử dụng lệnh AutoSum để chèn hàm SUM, bạn có thể nhập hàm theo cách thủ công.

Thiết lập hàm SUM (cú pháp) là: SUM(số1 , [số2],…).

 • Nó có một đối số bắt buộc: number1
 • Nó cũng có các đối số tùy chọn, được đặt trong dấu ngoặc vuông: [số2],..

Trong ví dụ trên ( =SUM(A1:A4) ), có một đối số — một tham chiếu đến các ô A1:A4.

Ghi chú chức năng

 • Các đối số hàm SUM có thể là tham chiếu ô hoặc có thể được nhập vào công thức.
 • Các tham chiếu có thể là một khối ô hoặc một vùng chọn các ô không liền kề nhau.
 • Tham chiếu ô có thể dành cho trang tính đang hoạt động hoặc các ô trên các trang tính khác.
 • SUM sẽ bỏ qua các ô trống và các giá trị văn bản được coi là số tiền bằng không
 • Hàm SUM nằm trong danh mục Toán học và Lượng giác (Microsoft site link)

Hàm SUM hoặc Dấu cộng ➕

Bạn cũng có thể sử dụng dấu cộng làm toán tử cộng trong Excel để lấy tổng các số. Trong nhiều năm, tôi đã thấy nhiều người thực hiện phép cộng với dấu cộng trong Excel, đặc biệt nếu họ thường xuyên sử dụng máy tính.

Đối với hầu hết các công thức Excel, tôi khuyên bạn nên sử dụng hàm SUM thay vì dấu cộng vì hàm này ít có khả năng trả về lỗi hơn. Các ví dụ dưới đây cho thấy các công thức dấu cộng có thể gây ra sự cố như thế nào.

✅ Danh Sách Số Nhỏ

Dấu cộng hoạt động tốt nếu chỉ có một vài ô để tính tổng.

Ví dụ: trong ảnh chụp màn hình bên dưới,

 • có một công thức SUM trong ô A5: =SUM(A2:A4)
 • và một công thức dấu cộng trong ô C5: =A2+A3+A4

Cả hai công thức đều hiển thị cùng một kết quả – tổng cộng là 10 

Giá trị văn bản gây ra lỗi

Nếu có giá trị văn bản trong bất kỳ ô nào mà công thức đề cập đến, công thức dấu cộng sẽ trả về lỗi #VALUE! lỗi. Nếu bạn sử dụng hàm SUM, hàm này sẽ bỏ qua mọi giá trị văn bản và trả về tổng cho các số.

Ví dụ: trong ảnh chụp màn hình bên dưới, ai đó nhập ký tự khoảng trắng vào ô A3 và C3. Đôi khi mọi người làm điều đó khi họ muốn xóa một ô, thay vì sử dụng phím Delete.

Tổng SUM trong ô A5 là chính xác, nhưng công thức dấu cộng trả về lỗi trong ô C5.

Hàng hoặc cột bị xóa gây ra lỗi

Một hoạt động phổ biến khác trong bảng tính là xóa một hàng hoặc cột không còn cần thiết. Điều đó có thể gây ra lỗi #REF! lỗi trong một công thức dấu cộng.

Ví dụ: trong ảnh chụp màn hình bên dưới, hàng 3 đã bị xóa để loại bỏ các ô “trống” từ ví dụ trước. .

Tổng SUM trong ô A5 vẫn đúng và tham chiếu ô đã thay đổi:

 • = TỔNG(Như:A3)

Tuy nhiên, công thức dấu cộng đã trả về lỗi #REF! lỗi, vì tham chiếu ô của hàng đã xóa đã được thay thế bằng #REF! trong công thức.

 • A2+#REF!+A3

Chạy Tổng số trong Bảng Excel

Đối với bảng Excel đã đặt tên, chúng ta không thể sử dụng công thức danh sách trang tính trong phần trước. Đầu tiên, tôi sẽ chỉ cho bạn vấn đề với công thức đó, sau đó bạn sẽ thấy công thức hoạt động trong bảng được đặt tên.

Sự cố với Tổng số đang chạy

Sau khi bạn nhập công thức vào ô D2 của bảng Excel đã đặt tên, nó sẽ tự động điền vào và tổng chạy có vẻ chính xác.

Tuy nhiên, ngay khi bạn bắt đầu một hàng mới ở cuối bảng, công thức ở hàng cuối cùng sẽ thay đổi.

Trước khi thêm hàng, ô D6 có công thức sau:

 • = TỔNG(C$2:C6)

Ngay khi mục tiếp theo được bắt đầu ở hàng 7, công thức trong D6 sẽ tự động thay đổi. Bây giờ nó có tham chiếu kết thúc không chính xác đến C7, thay vì C6:

 • =SUM(C$2:C7 )

Khi mỗi hàng mới được thêm vào, các công thức ở các hàng dưới cùng sẽ tiếp tục thay đổi để hiển thị số hàng mới nhất.

Chạy Total Formula cho Named Table

Để tránh vấn đề đó, chúng tôi sẽ sử dụng một công thức hơi khác cho tổng số đang chạy trong bảng Excel có tên.

Trong ảnh chụp màn hình bên dưới, số tiền được nhập vào cột C và tổng hiện có được tính trong cột D.

 • Nhập công thức này vào ô D2
  • =SUM(C$1:[@Amt])
 • Công thức tự động điền xuống ô D6
 • Tất cả các ô trong cột D hiển thị cùng một công thức

Công thức hoạt động như thế nào

Công thức sử dụng tham chiếu tuyệt đối đến ô tiêu đề làm điểm bắt đầu — C$1

 • Để tránh sự cố nếu một hàng dữ liệu mới được thêm vào ở trên cùng, ô bắt đầu nằm trong hàng tiêu đề của bảng
 • Vì ô tiêu đề chứa văn bản nên giá trị của nó được coi là 0 và sẽ không ảnh hưởng đến tổng số đang chạy

Đối với điểm kết thúc, có một tham chiếu bảng có cấu trúc — [@Amt]

 • Đây là tham chiếu đến ô Amt trong hàng hiện tại
 • Với tham chiếu ô của bảng đó, sẽ không có vấn đề gì khi các hàng mới được thêm vào bảng Excel
Ngày 22 Tháng Hai, 2023 ( 367 )

Bình luận bài viết

Đăng nhập để bình luận và xem các bình luận khác.