iBegins
 

Hiển thị nhiều đồng hồ trong Windows.

Bạn có biết bạn có thể hiển thị nhiều đồng hồ trong Windows 11/10 không? Bạn có thể để Windows 11/10/8/7 hiển thị tối đa hai đồng hồ trên thanh tác vụ. Theo mặc định, Windows hỏi vị trí của bạn khi bạn cài đặt và hiển thị đồng hồ từ múi giờ liên quan (UTC-12 đến UTC+13: UTC là viết tắt của Giờ phối hợp quốc tế).

Cần đồng hồ nhiều múi giờ trong Windows

Dưới đây là một số lý do tại sao bạn muốn Windows hiển thị nhiều đồng hồ:

 1. Khách hàng hoặc người thân của bạn sống ở múi giờ khác múi giờ của bạn
 2. Bạn có thể đang đi du lịch và bạn muốn biết cả thời gian ở nơi bạn đang ở và thời gian hiện tại ở quốc gia của bạn
 3. Bạn tham dự hội thảo trên web (cuộc họp trực tuyến) được lên lịch ở múi giờ khác

Có rất nhiều trang web giúp bạn chuyển đổi thời gian tại nơi bạn ở thành một múi giờ khác. Tuy nhiên, chúng yêu cầu bạn phải biết tên viết tắt của múi giờ hoặc tên của các thành phố mà bạn muốn chuyển đổi thời gian. Ví dụ: nếu bạn muốn biết tương đương với 11 giờ sáng theo giờ IST ở Hoa Kỳ, bạn sẽ phải suy nghĩ về các thành phố gần mã múi giờ hơn. Không phải tất cả các quốc gia đều có thời gian thống nhất trên cùng một múi giờ.

Bản thân Hoa Kỳ có bốn múi giờ khác nhau: Giờ Thái Bình Dương (PT), Giờ chuẩn miền núi (MT), Giờ chuẩn miền Trung (CST) và Múi giờ miền Đông (ET).

Trước khi tiếp tục thiết lập đồng hồ, xin lưu ý rằng bạn có thể không thiết lập được đồng hồ chính xác cho các thành phố có chênh lệch ít hơn 30 phút. Phần sau đây giải thích cách tạo đồng hồ bổ sung trong Windows 11/10/8/7.

Hiển thị nhiều đồng hồ trong Windows 11

 

Để hiển thị nhiều đồng hồ trong Windows 11 Thanh tác vụ:

 1. Mở Cài đặt > Thời gian & ngôn ngữ > Ngày & giờ
 2. Nhấp vào Đồng hồ bổ sung để mở cửa sổ Ngày và Giờ.
 3. Nhấp vào tab có nội dung Đồng hồ bổ sung.
 4. Bạn có thể thấy hai trường hợp Show This Clock . Nhấp vào hộp kiểm trước tùy chọn để chọn nó.
 5. Chọn múi giờ bạn muốn hiển thị trên khay hệ thống (ngoài đồng hồ hiện tại).
 6. Lặp lại các bước này để thiết lập đồng hồ khác nếu bạn muốn.
 7. Nhấp vào OK.

 

Hiển thị nhiều đồng hồ trong Windows 10

 

Để hiển thị Nhiều đồng hồ trên thanh tác vụ trong Windows 10:

 

 1. Mở Bảng điều khiển.
 2. Bấm đúp vào biểu tượng Ngày và Giờ để mở cửa sổ Ngày và Giờ.
 3. Nhấp vào tab có nội dung Đồng hồ bổ sung.
 4. Bạn có thể thấy hai trường hợp Show This Clock .
 5. Nhấp vào hộp kiểm trước tùy chọn để chọn nó.
 6. Khi chọn Show This Clock , bạn sẽ thấy danh sách múi giờ. Chọn múi giờ bạn muốn hiển thị trên khay hệ thống (ngoài đồng hồ hiện tại). Nếu bạn không biết múi giờ, hãy kiểm tra xem thành phố bạn muốn có trong danh sách hay không và chọn nó.
 7. Lặp lại 4 và 5 để thiết lập đồng hồ khác nếu bạn muốn.
 8. Nhấp vào OK.

Bây giờ bạn có thể xem tất cả các đồng hồ bằng cách định vị con trỏ trên màn hình hiển thị thời gian trong khay hệ thống.

Ngày 7 Tháng Một, 2023 ( 379 )

Bình luận bài viết

Đăng nhập để bình luận và xem các bình luận khác.