iBegins
 

Code hotline zalo và số điện thoại góc trái website

Code hotline zalo và số điện thoại góc trái website, nhấp nháy, hiển thị cả 2 zalo , số điện thoại.

Hình ảnh code hotline zalo chát
<p class="sdt mobile_support">
<i class="fa fa-phone">
</i> <a href="tel: 0988.949.666"> 0988.949.666</a>
</p>
<p class="zalo mobile_support">
<i class="fa fa-whatsapp">
</i> <a href="https://zalo.me/0984788866">Zalo Chat</a>
</p>
<style>
.sdt {
bottom: 0px;
background: #1ed23c;
}
.mobile_support {
color: #fff;
padding: 5px 15px;
position: fixed;
left: 5px;
z-index: 99999999;
font-weight: bold;
font-size: 20px;
border-radius: 50px;
-webkit-border-radius: 50px;
-moz-border-radius: 50px;
-ms-border-radius: 50px;
-o-border-radius: 50px;
}
.zalo {
bottom: 50px;
background: #008df2;
}
.mobile_support i {
display: inline-block;
margin-right: 5px;
}
.mobile_support a {
color: #fff;
-moz-animation-duration: 500ms;
-moz-animation-name: calllink;
-moz-animation-iteration-count: infinite;
-moz-animation-direction: alternate;
-webkit-animation-duration: 500ms;
-webkit-animation-name: calllink;
-webkit-animation-iteration-count: infinite;
-webkit-animation-direction: alternate;
animation-duration: 500ms;
animation-name: calllink;
animation-iteration-count: infinite;
animation-direction: alternate;
}
@keyframes calllink {
0%{
color:#eba11e;
}

50%{
color:#fff;
}
100%{
color:#ebfa48;
}
}

</style>

 

Chúc các bạn thành công, cám ơn các bạn đã ủng hộ mình.

Ngày 14 Tháng Tám, 2019 ( 1260 )

Tagged with: , , ,

Bình luận bài viết