iBegins
 

Chuyển hướng lỗi 404 về trang chủ WordPress

Dưới đây là một đoạn code để chuyển hướng trang 404 về trang chủ hoặc về bất kỳ một liên kết nào trong website.


if( !function_exists('redirect_404_to_homepage') ){

add_action( 'template_redirect', 'redirect_404_to_homepage' );

function redirect_404_to_homepage(){
if(is_404()):
wp_safe_redirect( home_url('/') );
exit;
endif;
}
}

Ngày 5 Tháng Ba, 2020 ( 535 )

Tagged with: , ,

Bình luận bài viết

Đăng nhập để bình luận và xem các bình luận khác.