iBegins
 

Code check đúng ký tự của gmail, email, @ của PHP

Bạn sử dụng đoạn code sau để check hàm nếu là email còn không phải là một đoạn text hay 1 tên tài khoản.

function checkEmail($email) {
   $find1 = strpos($email, '@');
   $find2 = strpos($email, '.');
   return ($find1 !== false && $find2 !== false && $find2 > $find1);
}</pre>
$email = 'name@email.com';
if ( checkEmail($email) ) {
echo $email . ' looks like a valid email address.';
}

Cám ơn bạn đã quan tâm, chúc bạn luôn thành công.

Ngày 9 Tháng Bảy, 2019 ( 662 )

Tagged with: , ,

Bình luận bài viết

Đăng nhập để bình luận và xem các bình luận khác.