iBegins
 

Share API check Whois Domain ( Kiểm tra tên miền )

http://api.whoxy.com/?key=779f855599d17c44qd4fb68bb54c6f10e&whois=tenmien

Bạn sử dụng link trên để check tên miền, link này sẽ trả về 2 dạng JSON và XML

Dữ liệu trả về XML sử dụng link sau:

http://api.whoxy.com/?key=xxxxx&whois=example.com&format=xml

xxxxx : Bạn dán key như sau vào: 779f855599d17c44qd4fb68bb54c6f10e

Chúc bạn thành công.

Nếu bạn muốn sử dụng lâu dài hãy liên hệ với tôi : 0965218696 (Mr.Tưởng)

3$ / 1000 lần tìm kiếm.

Ngày 20 Tháng Năm, 2019 ( 1194 )

Tagged with: , , ,

Bình luận bài viết

Đăng nhập để bình luận và xem các bình luận khác.