iBegins
 

Share code thay liên kết logo wp-admin WordPress

function my_login_logo_url() { 
return home_url(); 
return "/";
} 
add_filter( 'login_headerurl', 'my_login_logo_url' ); 

Bạn chỉ việc gắn code sau vào functions.php
Load lại và xem kết quả thôi.de

Ngày 7 Tháng Năm, 2018 ( 794 )

Tagged with: , , ,

Bình luận bài viết

Đăng nhập để bình luận và xem các bình luận khác.