iBegins
 

Tags: share code wordpress

Bạn đang tìm kiếm những bài viết có thẻ đám mây share code wordpress
Share code đổi trình soạn thảo mặc định wordpress
Share code đổi trình soạn thảo mặc định wordpress
Đoạn code dưới đây bạn gắn vào function nó sẽ ẩn trình soạn thảo mới của phiên bản wordpress 5.5 thành trình soạn thảo mặc định các phiên bản thấp hơn. [php]add_filter('use_block_editor_for_post', '__return_false');[/php]   Chúc...
Wordpress
Share code function.php ẩn tính năng bình luận WordPress
Share code function.php ẩn tính năng bình luận WordPress
Dưới đây là phần code ẩn toàn bộ tính năng comments của phần viết bài viết wordpress. Bạn gắn đoạn code sau vào Function của theme trong wp-content để ẩn. [php] add_action('admin_init', function () { // Redirect any user trying to access comments...
Wordpress
Code xóa hoặc thay đổi add user cho wordpress
Code xóa hoặc thay đổi add user cho wordpress
Đưới đây là code để bạn đổi đường dẫn users.php thành một đường dẫn khác tránh tình trạng add users linh tinh. Code này bạn gắn vào functions.php và nhớ thay đường dẫn user-new.php theo ý bạn nhé. [php]add_action('admin_menu',...
Wordpress
Share Plugin Advanced Custom Fields (ACF) Pro 5.8.2 FULL
Share Plugin Advanced Custom Fields (ACF) Pro 5.8.2 FULL
ACF PRO 5.8.0 RC2 hiện có sẵn để tải xuống. Điều này bao gồm tất cả các tính năng tuyệt vời mới được hiển thị trong ACF 5.8 - Giới thiệu Khối ACF cho thông báo của Gutenberg. Để kiểm tra ACF PRO 5.8.0-RC2, vui lòng đăng nhập vào tài...
Wordpress
Share code filter cho post meta key và meta value WordPress
Share code filter cho post meta key và meta value WordPress
Share code filter bộ lọc trong wp-admin cho post meta key và meta value Wordpress, code dưới nay tôi copy từ một trang của nước ngoài, bạn copy đoạn code dưới dán vào Functions.php rồi chỉnh sửa như sau. [php] function wisdom_filter_tracked_plugins() { ...
Wordpress
Thêm code filter author cho all post type WordPress
Thêm code filter author cho all post type WordPress
Thêm code filterbộ lọc trong wp-admin author cho all post type Wordpress, bạn mở file Functions.php của theme ra rồi copy đoạn code filter này vào, sau đó lưu và test thử nhé. [php] function rudr_filter_by_the_author() { $params = array( 'name' => 'author',...
Wordpress
Share code hiển thị thông báo cho từng chuyên mục WordPress
Share code hiển thị thông báo cho từng chuyên mục WordPress
Code hiển thị thông báo cho từng chuyên mục Wordpress, có nghĩa bạn chọn ra một chuyên muc có ID nhất định. Ví dụ như hình dưới đây, mình tạo một mục có ID là 3 thì bạn sẽ sử dụng code dưới như sau khi đã gắn vào...
Wordpress
Code chặn xóa, sửa bài viết cần thiết cho WordPress
Code chặn xóa, sửa bài viết cần thiết cho WordPress
Code chặn delete, edit, post bài viết hay page wordpress, tránh tình trạng xóa hay sửa nhầm trong wp-admin, code này có tính năng ngăn chặn các tình huống xấu nhất khi nhấn nhầm vào xóa thùng rác. [php] function restrict_page_deletion($post_ID){ $user =...
Wordpress
Share code upload tải ảnh multiple file WordPress
Share code upload tải ảnh multiple file WordPress
Form khung upload file gắn vào phần đăng bài viết. <input type="file" name="upload_attachment[]" class="files" size="50" multiple="multiple"> [php] wp_nonce_field( 'upload_attachment', 'my_image_upload_nonce' ); [/php] Rồi bạn sử dụng code sau gắn vào phần...
Wordpress
Share code hiển thị tổng số tin mới trong ngày WordPress
Share code hiển thị tổng số tin mới trong ngày WordPress
[php] function get_posts_count_from_last_24h($post_type ='post') { global $wpdb; $numposts = $wpdb->get_var( $wpdb->prepare( "SELECT COUNT(ID) ". "FROM {$wpdb->posts} ". "WHERE ". "post_status='publish' ". "AND post_type= %s...
Wordpress