iBegins
 

Fix lỗi upload ảnh ( images ) lỗi error HTTP wordpress

function ms_image_editor_default_to_gd( $editors ) {
$gd_editor = 'WP_Image_Editor_GD';
$editors = array_diff( $editors, array( $gd_editor ) );
array_unshift( $editors, $gd_editor );
return $editors;
}
add_filter( 'wp_image_editors', 'ms_image_editor_default_to_gd' );

Bạn chỉ cần gắn code trên vào Funtions.php rồi load lại upload bình thường nhé.

Chúc các bạn thành công.

Ngày 1 Tháng Sáu, 2018 ( 716 )

Tagged with: , , ,

Bình luận bài viết

Đăng nhập để bình luận và xem các bình luận khác.