iBegins
 

Tags: share code fix lỗi

Bạn đang tìm kiếm những bài viết có thẻ đám mây share code fix lỗi
Hướng dẫn fix lỗi up files SVG của theme flatsome WordPress
Hướng dẫn fix lỗi up files SVG của theme flatsome WordPress
Việc tải lên các tệp SVG trong WordPress khá dễ dàng nhưng tải file SVG cho theme flatsome với các phiên bản hiện tại thì lại là một cản trở lớn. Dưới đây là đoạn code giúp bạn tải file SVG lên Wordpress đơn giản hơn hoặc bạn có thể...
Wordpress
Fix lỗi upload ảnh ( images ) lỗi error HTTP wordpress
Fix lỗi upload ảnh ( images ) lỗi error HTTP wordpress
[php]function ms_image_editor_default_to_gd( $editors ) { $gd_editor = 'WP_Image_Editor_GD'; $editors = array_diff( $editors, array( $gd_editor ) ); array_unshift( $editors, $gd_editor ); return $editors; } add_filter( 'wp_image_editors', 'ms_image_editor_default_to_gd' );[/php] Bạn...
Wordpress