iBegins
 

Sửa đường dẫn logo admin functions wordpress

 function wpc_url_login(){
 return '/';
 }
 add_filter('login_headerurl', 'wpc_url_login');

Bạn gắn code sau trên vào functions.php code sẽ đổi về trang chủ.
Chúc bạn thành công nhé.

Ngày 29 Tháng Mười Một, 2018 ( 708 )

Tagged with: , ,

Bình luận bài viết

Đăng nhập để bình luận và xem các bình luận khác.