iBegins
 

Share Code Tabs Bootstrap Video Youtbe JS

Đường link tải Full : https://drive.google.com/open?id=13R1NGbOFAKahQ3JsxMhhUyvFlV0ufv_7

Chú ý : sửa đường dẫn bằng cách thay các ID của youtube, sửa tiêu để của youtube ở title

data-title=”Chiến dịch Không ai phải sợ tại Quảng Ninh
data-videoid=”Olh1n2R5kbI

Demo ảnh :

Ngày 13 Tháng Ba, 2018 ( 569 )

Tagged with: , , ,

Bình luận bài viết

Đăng nhập để bình luận và xem các bình luận khác.