iBegins
 

Share code đổi trình soạn thảo mặc định wordpress

Đoạn code dưới đây bạn gắn vào function nó sẽ ẩn trình soạn thảo mới của phiên bản wordpress 5.5 thành trình soạn thảo mặc định các phiên bản thấp hơn.

add_filter('use_block_editor_for_post', '__return_false');

 

Chúc bạn thành công.

Ngày 3 Tháng Hai, 2020 ( 538 )

Tagged with: , , ,

Bình luận bài viết

Đăng nhập để bình luận và xem các bình luận khác.