iBegins
 

Tags: trình soạn thảo gốc wordpress

Bạn đang tìm kiếm những bài viết có thẻ đám mây trình soạn thảo gốc wordpress
Share code đổi trình soạn thảo mặc định wordpress
Share code đổi trình soạn thảo mặc định wordpress
Đoạn code dưới đây bạn gắn vào function nó sẽ ẩn trình soạn thảo mới của phiên bản wordpress 5.5 thành trình soạn thảo mặc định các phiên bản thấp hơn. [php]add_filter('use_block_editor_for_post', '__return_false');[/php]   Chúc...
Wordpress