iBegins
 

Share code đổi logo trong wp-admin WordPress

/**
 * Logo Wordpress
 */
function custom_login_logo() {
?> <style type="text/css"> h1 a { 
background-image:url(/img/logo.png) !important; 
background-size: 110px !important; 
height: 125px !important; 
width: 125px !important;
}</style> <?php
}
add_action('login_head', 'custom_login_logo'); 

Gắn code trên vào functions.php rồi thay link logo để hiển thị
Chúc các bạn thành công.

Ngày 6 Tháng Ba, 2018 ( 617 )

Tagged with: , ,

Bình luận bài viết

Đăng nhập để bình luận và xem các bình luận khác.