iBegins
 

Tags: thay đổi mặc định wordpess

Bạn đang tìm kiếm những bài viết có thẻ đám mây thay đổi mặc định wordpess
Share code đổi logo trong wp-admin WordPress
Share code đổi logo trong wp-admin WordPress
[php]/** * Logo Wordpress */ function custom_login_logo() { ?> <style type="text/css"> h1 a { background-image:url(/img/logo.png) !important; background-size: 110px !important; height: 125px !important; width: 125px !important; }</style>...
Wordpress