iBegins
 

Code xóa hoặc thay đổi add user cho wordpress

Đưới đây là code để bạn đổi đường dẫn users.php thành một đường dẫn khác tránh tình trạng add users linh tinh. Code này bạn gắn vào functions.php và nhớ thay đường dẫn user-new.php theo ý bạn nhé.

add_action('admin_menu', 'remove_menus');
function remove_menus()
{
    global $submenu;
    remove_submenu_page ('users.php', 'user-new.php');    //Dashboard->Updates
}

Chúc các bạn thành công.

Ngày 24 Tháng Bảy, 2019 ( 658 )

Tagged with: , ,

Bình luận bài viết

Đăng nhập để bình luận và xem các bình luận khác.