iBegins
 

Code thêm class vào thẻ a menu WordPress

add_filter( 'nav_menu_link_attributes', function($atts) {
$atts['class'] = "nav-link";
return $atts;
}, 100, 1 );

Các bạn gán code sau vào functions.php
Thay class = nav-link bằng class bạn muốn hiển thị.
Chúc các bạn thành công

Ngày 7 Tháng Ba, 2018 ( 700 )

Tagged with: ,

Bình luận bài viết

Đăng nhập để bình luận và xem các bình luận khác.