iBegins
 

Code thay đổi tác giả bài viết cho Thành viên đăng ký ( subscriber ) WordPress

Bạn gắn code sau vào Functions.php nó sẽ hiển thị hết tất cả các tác giả.

add_filter('wp_dropdown_users_args', 'assign_subscriber_author_func', 10, 2);
 
function assign_subscriber_author_func($query_args, $r){
    $query_arg['who'] = 'subscriber';
    return $query_arg;
}

Chúc bạn thành công.

Ngày 6 Tháng Bảy, 2019 ( 678 )

Tagged with: , ,

Bình luận bài viết

Đăng nhập để bình luận và xem các bình luận khác.