iBegins
 

Code functions thêm class vào sub-menu WordPress

Việc thay đổi và thêm class cho sub-menu của wordpress dần trở lên phổ biến, sau đây mình chia sẻ một

function change_submenu_class($menu) {  
  $menu = preg_replace('/ class="sub-menu"/','/ class="dl-submenu" /',$menu);  
  return $menu;  
}  
add_filter('wp_nav_menu','change_submenu_class');  

Chỉ cần sử dụng code trên gắn vào Functions.php của wordpress là thực hiện đổi. Thay dl-submenu thành class bạn muốn hiện vào nhé.

Chúc bạn thành công nhé.

Ngày 8 Tháng Sáu, 2019 ( 636 )

Tagged with: , ,

Bình luận bài viết

Đăng nhập để bình luận và xem các bình luận khác.