iBegins
 

Code chặn xóa, sửa bài viết cần thiết cho WordPress

Code chặn delete, edit, post bài viết hay page wordpress, tránh tình trạng xóa hay sửa nhầm trong wp-admin, code này có tính năng ngăn chặn các tình huống xấu nhất khi nhấn nhầm vào xóa thùng rác.

function restrict_page_deletion($post_ID){
$user = get_current_user_id();

$restricted_pageId = array(76, 80, 129, 142, 78, 17);

if($post_ID == $restricted_pageId)
{
echo "You are not authorized to delete this page.";
exit;
}
}
add_action('before_delete_post', 'restrict_page_deletion', 10, 1);
add_action('wp_trash_post', 'restrict_page_deletion', 10, 1);

Sửa các dãy số tại hàm array theo các id của page hoặc posts nhé : array(76, 80, 129, 142, 78, 17)
Các bạn gắn code sau vào Functions.php để thực hiện chặn nhé.

Ngày 19 Tháng Bảy, 2019 ( 771 )

Tagged with: , ,

Bình luận bài viết

Đăng nhập để bình luận và xem các bình luận khác.