iBegins
 

Cách gắn code xóa logo nhỏ thanh navbar admin wordpress

Bạn chỉ cần theme đoạn sau là logo ở trên thanh menu wordpress tự biến mất.

 function remove_wp_admin_bar_logo() {
        global $wp_admin_bar;
  
        $wp_admin_bar->remove_menu('wp-logo');
}
  
add_action('wp_before_admin_bar_render', 'remove_wp_admin_bar_logo', 0); 

Chúc các bạn thành công.

Ngày 29 Tháng Mười Một, 2018 ( 767 )

Tagged with: , ,

Bình luận bài viết

Đăng nhập để bình luận và xem các bình luận khác.