iBegins
 

Thay đổi thẻ html woocommerce change product title p to h3

Việc thay đổi để tốt hơn cho SEO web bán hàng, dùng code sau để thay đổi thẻ ở tiêu đề sản phẩm hiển thị ra ngoài website. để thực hiện bạn kéo xuống lấy đoạn code dưới rồi gắn vào Functions.php để thực hiện thay đổi.

 remove_action( 'woocommerce_shop_loop_item_title','woocommerce_template_loop_product_title', 10 );
add_action('woocommerce_shop_loop_item_title', 'abChangeProductsTitle', 10 );
function abChangeProductsTitle() {
echo '<h3 class="woocommerce-loop-product_title">' . get_the_title() . '</h3>';
} 

Ngày 5 Tháng Tư, 2020 ( 898 )

Tagged with: ,

Bình luận bài viết

Đăng nhập để bình luận và xem các bình luận khác.