iBegins
 

Tags: product title sang thẻ H woocommerce

Bạn đang tìm kiếm những bài viết có thẻ đám mây product title sang thẻ H woocommerce
Thay đổi thẻ html woocommerce change product title p to h3
Thay đổi thẻ html woocommerce change product title p to h3
Việc thay đổi để tốt hơn cho SEO web bán hàng, dùng code sau để thay đổi thẻ ở tiêu đề sản phẩm hiển thị ra ngoài website. để thực hiện bạn kéo xuống lấy đoạn code dưới rồi gắn vào Functions.php để thực hiện thay...
Wordpress