iBegins
 

Tạo nhiều tên miền cho web dùng WordPress

Để tạo được nhiều Domain cho WordPress vẫn dữ link SEO cho tất cả tên miền chạy cùng một code WordPress, có thể bạn dùng code này để thể hiện là mình dùng 2 giao diện mobi và desktop.

Ví dụ:

m.domain.com : Dành cho mobile

domain.com : Dành cho desktop

Để làm được như vậy bạn chỉ cần sử dụng hàm is_mobile() của WordPress và sử dụng code domain cho WordPress dưới đây.

define('WP_SITEURL', 'http://' . $_SERVER['HTTP_HOST']);
define('WP_HOME', 'http://' . $_SERVER['HTTP_HOST']);

Bạn gắn code trên vào wp-config.php rồi chạy 2 hoặc nhiều domain trên một code dữ liệu wordpress cũng được.
Chúc bạn thành công

Ngày 30 Tháng Bảy, 2019 ( 707 )

Tagged with: , , ,

Bình luận bài viết

Đăng nhập để bình luận và xem các bình luận khác.