iBegins
 

Tags: 2 domain cho wordpress

Bạn đang tìm kiếm những bài viết có thẻ đám mây 2 domain cho wordpress
Tạo nhiều tên miền cho web dùng WordPress
Tạo nhiều tên miền cho web dùng WordPress
Để tạo được nhiều Domain cho Wordpress vẫn dữ link SEO cho tất cả tên miền chạy cùng một code Wordpress, có thể bạn dùng code này để thể hiện là mình dùng 2 giao diện mobi và desktop. Ví dụ: m.domain.com : Dành cho mobile domain.com :...
Wordpress