iBegins
 

Share Code 2 Banner Cuộn Cạnh Website

<div id="slideads" class="desktop-lg">
 <div class="slideads1" id="slideads1">
 <img class="alignnone size-medium wp-image-187" src="http://bds1.ibegins.net/wp-content/uploads/2018/03/252left-vinhomes-150x300.jpg" alt="" width="150" height="300"> </div>
 <div class="slideads2" id="slideads2">
 <img class="alignnone size-medium wp-image-189" src="http://bds1.ibegins.net/wp-content/uploads/2018/03/5026flamingo-catba-150x300.jpg" alt="" width="150" height="300"> </div>
 </div>

Gán code html trên trước thẻ <body>

/*---------slideads----------*/

#slideads {
position: fixed;
padding-top: 5px;
margin: 0px auto;
width: 100%;
top: 190px;
}
#slideads a {display: block;}
#slideads a img {width: 100%;}

#slideads1 {
position: absolute;
background: #fff;
width: 140px;
left: 50%;
margin-left: -650px;
}

#slideads2 {
position: absolute;
background: #fff;
width: 140px;
right: 50%;
margin-right: -650px;
}

Rồi gán css vào file css của bạn nhé.

Chúc bạn thành công

 
Ngày 23 Tháng Ba, 2018 ( 1171 )

Tagged with: , ,

Bình luận bài viết

Đăng nhập để bình luận và xem các bình luận khác.