iBegins
 

Functions thay đổi chữ “select options” woocommerce WordPress

Với phiên bản Tiếng Anh thì chữ là ” Select options “ với phiên bản Tiếng Việt ” Lựa chọn các tùy chọn “

Khi đã gắn code thay đổi

 

Lúc chưa gắn code

Vậy để thay nó chúng tôi sẽ dùng một đoạn Functions sau để thay đổi nó, bạn hãy gắn đoạn code sau vào functions để thay đổi nó:

add_filter( 'woocommerce_product_add_to_cart_text', function( $text ) {
global $product;
if ( $product->is_type( 'variable' ) ) {
$text = $product->is_purchasable() ? __( 'Mua Hàng', 'woocommerce' ) : __( 'Xem Chi Tiết', 'woocommerce' );
}
return $text;
}, 10 ); 

Cám ơn các bạn đã truy cập vào bài viết.

Ngày 24 Tháng Ba, 2020 ( 1579 )

Tagged with: , , ,

Bình luận bài viết

Đăng nhập để bình luận và xem các bình luận khác.