iBegins
 

Tags: change select options woo

Bạn đang tìm kiếm những bài viết có thẻ đám mây change select options woo
Functions thay đổi chữ “select options” woocommerce WordPress
Functions thay đổi chữ “select options” woocommerce WordPress
Với phiên bản Tiếng Anh thì chữ là " Select options " với phiên bản Tiếng Việt " Lựa chọn các tùy chọn " Khi đã gắn code thay đổi   Lúc chưa gắn code Vậy để thay nó chúng tôi sẽ dùng một đoạn Functions sau để thay đổi...
Wordpress