iBegins
 

Code nhúng chỉ dẫn đường google map vào website

 <form method="get" action="https://www.google.com/maps" target="mapframe">
 Điểm bắt đầu : <input name="saddr" type="text" id="saddr">
 <input name="output" type="hidden" value="embed">
 <input name="f" type="hidden" value="d">
 <input name="z" type="hidden" value="11">
 Điểm kết thúc : <input name="daddr" id="daddr" 
 value="288 Nguyễn Công Hòa, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Haiphong, Vietnam">
 <input type="submit" name="Submit" value="Submit">
 </form>
 <iframe name="mapframe" width="425" height="350" 
 src="https://www.google.com/maps?z=11&amp;f=d&amp;output=embed&amp;ll=20.8447892,106.6679622">
 </iframe>

Bạn nhúng code trên vào website và thay thế địa chỉ đến nhé: daddr

Chúc các bạn thành công !

Ngày 27 Tháng Tư, 2018 ( 596 )

Tagged with: , , , ,

Bình luận bài viết

Đăng nhập để bình luận và xem các bình luận khác.