iBegins
 

Tags: code bản quyền nội dung

Bạn đang tìm kiếm những bài viết có thẻ đám mây code bản quyền nội dung
Share code chống copy nội dung bản quyền cho web
Share code chống copy nội dung bản quyền cho web
Hôm nay mình mới nghịch có một đoạn code copy bên nước ngoài, chia sẻ cho AE. Chống copy nội dung của website khi bôi đen. Các bạn bôi đen, copy mà nó vẫn không copy được nội dung và sẽ hiện đoạn text ngắn " Nội dung thuộc về...
Share Code