iBegins
 

Lỗi đầy nội dung cơ sở dữ liệu MySql ” fatal error: allowed memory size of “

Có rất nhiều web WordPress sử dụng gặp phải lỗi fatal error: allowed memory size of …. bytes … hôm nay mình có giải pháp để giải quyết vấn đề này, trường hợp nặng hơn là nó bị cả trong quản trị Wp-admin.

Mình đã dùng plugin hỗ trợ việc xóa Databse lưu trữ ẩn của WordPress để dọn sạch các bài viết rác không liên quan hoặc bản sao lưu mỗi khi chỉnh sửa wordpress trên nền tảng builder UX/UI.

Để giải quyết bạn hãy vào trong phần plugin của wordpress tìm và cài plugin có tên : Database Cleaner

Chúc bạn thực hiện thành công !

Ngày 15 Tháng Mười, 2020 ( 667 )

Bình luận bài viết

Đăng nhập để bình luận và xem các bình luận khác.