iBegins
 

Công thức tính tổng Sao ( star ) cho coder

Nhiều người hỏi cách tính tổng sếp hạng 5 sao ( Star ) khi người ta đánh giá bài viết bằng Sao, total star thì mình sẽ giới thiệu và ví dụ như sau. Dưới đây mình có 1 khung star:

5 star – 252
4 star – 124
3 star – 40
2 star – 29
1 star – 33
Dưới đây là công thức tinh tổng để ra một điểm star tuyệt đối.
(5*252 + 4*124 + 3*40 + 2*29 + 1*33) / (252+124+40+29+33) = 4.11 star
Rất đơn giản phải không ? hay thì hãy share nhé.
Ngày 18 Tháng Hai, 2020 ( 651 )

Tagged with: , ,

Bình luận bài viết

Đăng nhập để bình luận và xem các bình luận khác.