iBegins
 

Tags: tính xếp hạng 5 sao

Bạn đang tìm kiếm những bài viết có thẻ đám mây tính xếp hạng 5 sao
Công thức tính tổng Sao ( star ) cho coder
Công thức tính tổng Sao ( star ) cho coder
Nhiều người hỏi cách tính tổng sếp hạng 5 sao ( Star ) khi người ta đánh giá bài viết bằng Sao, total star thì mình sẽ giới thiệu và ví dụ như sau. Dưới đây mình có 1 khung star: 5 star - 252 4 star - 124 3 star - 40 2 star - 29 1 star -...
Thủ Thuật