iBegins
 

Code thêm tab cạnh mô tả cho woocommerce

Nhiều bạn Dev đang tìm hiểu về cách custom tab trong chi tiết sản phẩm của Woocommerce WordPress. Nhưng các trang Dev của Woo là tiếng anh lên không hiểu. Dưới đây là đoạn code đơn giản để giúp bạn thêm tab cho Woo.

Đoạn code dưới đây là mẫu đơn giản để hiển thị nội dung trong tab, còn lại là bạn phải sử dụng các loại custom thêm input cho tab.


/**
* Add a custom product data tab
*/
add_filter( 'woocommerce_product_tabs', 'woo_new_product_tab' );
function woo_new_product_tab( $tabs ) {

// Adds the new tab

$tabs['dev description'] = array(
'title' => __( 'Tab Mới Sản Phẩm', 'woocommerce' ),
'priority' => 50,
'callback' => 'woo_new_product_tab_content'
);

return $tabs;

}
function woo_new_product_tab_content() {

// The new tab content

echo '<h2>Tab Mới Sản Phẩm</h2>';
echo '<p>Nội dung hiển thị tại đây !</p>';

}

Bước cuối bạn thêm mô tả dưới giá tiền của chi tiết sản phẩm woo

 function text_to_content_add_content(){
echo '<h2>Thông số kỹ thuật</h2>';
echo '<p>Nội dung hiển thị tại đây !</p>';
}
add_action( 'woocommerce_single_product_summary', 'text_to_content_add_content', 15 );

Ngày 20 Tháng Năm, 2020 ( 1155 )

Tagged with: ,

Bình luận bài viết

Đăng nhập để bình luận và xem các bình luận khác.