iBegins
 

Theme Bài Viết Dự Án Bất Động Sản – WordPress
Theme Bài Viết Dự Án Bất Động Sản – WordPress
Chức năng có sẵn trong theme : Allbum hiển thị ảnh slide Tabs hiển thị thông tin Check vị trí map google Đăng tin mua bán Gắn vào các theme của website bất động sản trong mục bài viết. Demo online 100% :...
Wordpress
Share Code 2 Banner Cuộn Cạnh Website
Share Code 2 Banner Cuộn Cạnh Website
[php]<div id="slideads" class="desktop-lg"> <div class="slideads1" id="slideads1"> <img class="alignnone size-medium wp-image-187" src="http://bds1.ibegins.net/wp-content/uploads/2018/03/252left-vinhomes-150x300.jpg"...
Share Code
Share Code Tabs Bootstrap Video Youtbe JS
Share Code Tabs Bootstrap Video Youtbe JS
Đường link tải Full : https://drive.google.com/open?id=13R1NGbOFAKahQ3JsxMhhUyvFlV0ufv_7 Chú ý : sửa đường dẫn bằng cách thay các ID của youtube, sửa tiêu để của youtube ở title data-title="Chiến dịch Không ai phải sợ tại Quảng...
Share Code
Share code tab bhoechie-tab html js
Share code tab bhoechie-tab html js
Tải full bộ code tại đây : https://drive.google.com/open?id=1v2M3zibSaJaYhCyJ4nU9AxoKFu7cNqc2
Share Code
Code thêm class vào thẻ a menu WordPress
Code thêm class vào thẻ a menu WordPress
[php]add_filter( 'nav_menu_link_attributes', function($atts) { $atts['class'] = "nav-link"; return $atts; }, 100, 1 );[/php] Các bạn gán code sau vào functions.php Thay class = nav-link bằng class bạn muốn hiển thị. Chúc các bạn thành công
Wordpress
Share code đổi logo trong wp-admin WordPress
Share code đổi logo trong wp-admin WordPress
[php]/** * Logo Wordpress */ function custom_login_logo() { ?> <style type="text/css"> h1 a { background-image:url(/img/logo.png) !important; background-size: 110px !important; height: 125px !important; width: 125px !important; }</style>...
Wordpress
Code hiển thị bài viết cùng chuyên mục WordPress
Code hiển thị bài viết cùng chuyên mục WordPress
[php]<?php /* * Code hiển thị bài viết liên quan trong cùng 1 category * Code by ibegins.net */ $cate = get_the_category(get_the_ID()); if ($cate){ $cate_id = array(); foreach( $cate as $individual_category ) $cate_id[] = $individual_category->term_id; $args =...
Wordpress
Code Chat Live Fanpages Facebook
Code Chat Live Fanpages Facebook
1. Gán Css [php]#cfacebook{position:fixed;bottom:0px;right:20px;z-index:999999999999999;width:250px;height:auto;box-shadow:6px 6px 6px 4px rgba(0,0,0,0.2);border-top-left-radius:5px;border-top-right-radius:5px;overflow:hidden;}#cfacebook...
Share Code
Code thêm nút đóng mã nguồn php – WordPress
Code thêm nút đóng mã nguồn php – WordPress
Bước 1 : Cài plugin : TinyMCE Advanced Tạo folder trong đường dẫn vào plugin : /ibegins.net/public_html/wp-content/plugins Đặt tên cho folder đó ví dụ : button-php Bước 2 : Tạo tiếp một file trong folder trên sẽ thành...
Wordpress
Code translate cho website
Code translate cho website
Bạn gắn vào đâu có thể hiển thị theo ý bạn. [php]<div id="google_translate_element"></div> <script type="text/javascript"> function googleTranslateElementInit() { new google.translate.TranslateElement({pageLanguage: 'vn'},...
Share Code