iBegins
 

Tạo bảng nhanh chóng trong Microsoft Word.

Bạn có thể tạo bảng trong tài liệu Word theo 4 cách dễ dàng bằng cách sử dụng Ribbon. Bảng là một lưới gồm các cột và hàng giao nhau để tạo thành các ô. Bạn có thể chèn văn bản, số và hình ảnh vào bảng. Khi bạn đã chèn bảng, bạn có thể dễ dàng thêm và đổi kích thước cột và hàng cũng như thay đổi định dạng bảng.

Tốt nhất là tránh sử dụng Draw Table để tạo bảng vì bảng có thể không được tạo theo cách nhất quán.

Lưu ý: Các tab Nút và Dải băng có thể hiển thị theo cách khác (có hoặc không có văn bản) tùy thuộc vào phiên bản Word, kích cỡ màn hình và cài đặt Bảng điều khiển của bạn. Đối với các phiên bản Word mới hơn, các tab Dải băng có thể xuất hiện với các tên khác nhau. Ví dụ: tab Thiết kế Bảng có thể xuất hiện dưới dạng Thiết kế Công cụ Bảng.

Trong ví dụ sau, một bảng có 4 cột và 5 hàng đã được chèn vào tài liệu Word:

Tạo bảng bằng Table Grid

Để chèn một bảng bằng cách sử dụng Chèn Bảng và chọn các cột và hàng trong Lưới Bảng:

 1. Bấm vào tài liệu Word nơi bạn muốn chèn bảng.
 2. Nhấp vào tab Chèn trong Dải băng.
 3. Nhấp vào Bảng trong nhóm Bảng. Một menu thả xuống xuất hiện với Lưới bảng.
 4. Di chuột qua lưới cho đến khi chọn được số lượng cột và hàng bạn muốn.
 5. Nhấp vào vùng được đánh dấu của lưới để chèn bảng.

Để chèn bảng ta chọn các ô trong Table Grid như sau:

 

Tạo bảng bằng hộp thoại Chèn bảng

Để chèn một bảng bằng hộp thoại Chèn Bảng:

 1. Bấm vào tài liệu Word nơi bạn muốn chèn bảng.
 2. Nhấp vào tab Chèn trong Dải băng.
 3. Nhấp vào Bảng trong nhóm Bảng. Một trình đơn thả xuống xuất hiện.
 4. Chọn Chèn bảng. Một hộp thoại xuất hiện.
 5. Nhập số lượng cột và hàng bạn muốn tạo.
 6. Chọn các tùy chọn mong muốn bên dưới Hành vi tự động khớp (thường là Chiều rộng cột cố định: Tự động).
 7. Nhấp vào OK.

Hộp thoại Chèn bảng xuất hiện với các tùy chọn để chọn số lượng cột và hàng:

 

Tạo bảng bằng Quick Tables

Để chèn bảng bằng Quick Tables:

 1. Bấm vào tài liệu Word nơi bạn muốn chèn bảng.
 2. Nhấp vào tab Chèn trong Dải băng.
 3. Nhấp vào Bảng trong nhóm Bảng. Một trình đơn thả xuống xuất hiện.
 4. Chọn Bảng nhanh. Một bộ sưu tập xuất hiện.
 5. Nhấp vào bảng bạn muốn chèn.

Bảng nhanh xuất hiện trong menu thả xuống Bảng:

 

Tạo bảng bằng cách chuyển đổi văn bản thành bảng

Nếu bạn đã sử dụng các tab hoặc dấu phân cách khác trong đoạn văn, bạn có thể chuyển đổi dữ liệu thành bảng (nếu các dấu phân cách được nhập một cách nhất quán). Bất cứ nơi nào bạn đã nhấn Enter hoặc Return để tạo một đoạn văn mới, Word sẽ tạo một hàng bảng mới. Bạn có thể sử dụng nhiều dấu phân cách khác nhau để phân tách dữ liệu nhưng phổ biến nhất là tab, dấu cách hoặc dấu phẩy.

Để chuyển đổi dữ liệu được phân cách thành một bảng:

 1. Chọn văn bản mà bạn muốn chuyển đổi.
 2. Nhấp vào tab Chèn trong Dải băng.
 3. Nhấp vào Bảng trong nhóm Bảng. Một trình đơn thả xuống xuất hiện.
 4. Chọn Chuyển văn bản thành bảng. Một hộp thoại xuất hiện.
 5. Nhập số lượng cột nếu cần và đảm bảo chọn dấu phân cách trong khu vực Văn bản riêng biệt.
 6. Trong hành vi AutoFit, hãy chọn cách bạn muốn bảng của mình xuất hiện. Word chọn chiều rộng cho các cột trong bảng theo mặc định. Nếu bạn muốn chiều rộng cột khác, hãy chọn Tự động khớp với nội dung hoặc Tự động khớp với cửa sổ.
 7. Nhấp vào OK.

Trong hộp thoại Convert Text to Table, nhập số cột cũng như dấu phân cách:

 

Hiển thị đường lưới bảng

Đường lưới hiển thị ranh giới ô của bảng trên màn hình nếu viền bảng không được áp dụng. Đường lưới chỉ xuất hiện trên màn hình và không được in.

Đường lưới không hiển thị khi bạn xem tài liệu trong trình duyệt Web hoặc trong Xem trước bản in.

Để hiển thị đường lưới bảng trong tài liệu Word:

 1. Bấm vào một bảng.
 2. Bấm vào tab Bố cục Bảng hoặc Bố cục Công cụ Bảng trong Dải băng.
 3. Trong nhóm Bảng, chọn Xem Đường lưới.

Dạng xem Đường lưới xuất hiện trên tab Bố cục Công cụ Bảng hoặc Bố cục Bảng trong Dải băng:

 

Di chuyển xung quanh trong một bảng

Bạn có thể sử dụng các phím sau để di chuyển từ ô này sang ô khác trong bảng:

 • Tab để di chuyển đến ô tiếp theo bên phải.
 • Shift-Tab để di chuyển đến ô bên trái.
 • Ctrl-Tab đến tab trong một ô.

Thêm một hàng hoặc một cột

Để thêm một hàng trong bảng:

 1. Bấm vào ô nằm bên trên hoặc bên dưới nơi bạn muốn thêm hàng.
 2. Bấm vào tab Bố cục Bảng hoặc Bố cục Công cụ Bảng trong Dải băng.
 3. Để thêm một hàng phía trên ô bạn đã nhấp vào, hãy nhấp vào Chèn bên trên trong nhóm Hàng và Cột. Để thêm một hàng bên dưới ô mà bạn đã bấm vào, trong nhóm Hàng và Cột, hãy bấm vào Chèn bên dưới.

Các lệnh để chèn hàng hoặc cột xuất hiện trên tab Bố cục Công cụ Bảng hoặc Bố cục Bảng trong Dải băng:

 

Bạn cũng có thể nhấp chuột phải vào một hàng và chọn Chèn từ trình đơn thả xuống và chèn các tùy chọn từ trình đơn phụ.

Nếu bạn nhấp vào ô cuối cùng trong bảng và nhấn Tab, Word sẽ tự động thêm một hàng.

Để thêm một cột trong bảng:

 1. Bấm vào ô nằm bên phải hoặc bên trái nơi bạn muốn thêm cột.
 2. Bấm vào tab Bố cục Bảng hoặc Bố cục Công cụ Bảng trong Dải băng.
 3. Để thêm một cột vào bên trái của ô mà bạn đã bấm vào, bấm vào Chèn bên trái trong nhóm Hàng và Cột. Để thêm một cột vào bên phải của ô mà bạn đã bấm vào, trong nhóm Hàng và Cột, hãy bấm vào Chèn phải.

Bạn cũng có thể nhấp chuột phải vào một hàng và chọn Chèn từ trình đơn thả xuống và chèn các tùy chọn từ trình đơn phụ.

Xóa một cột hoặc hàng

Để xóa một hàng hoặc cột:

 1. Chọn hàng hoặc cột (kéo qua các ô hoặc bấm vào bên trái của hàng hoặc phía trên cột khi mũi tên xuất hiện).
 2. Bấm vào tab Bố cục Bảng hoặc Bố cục Công cụ Bảng trong Dải băng.
 3. Trong nhóm Hàng & Cột, bấm Xóa. Một trình đơn thả xuống applears.
 4. Nhấp vào Xóa Hàng hoặc Xóa Cột nếu thích hợp.

Bạn cũng có thể nhấp chuột phải vào một hàng hoặc cột và chọn Xóa từ trình đơn thả xuống và xóa các tùy chọn từ trình đơn phụ.

Thay đổi chiều rộng cột

Để thay đổi chiều rộng cột:

 1. Chọn cột hoặc nhiều cột bạn muốn thay đổi.
 2. Bấm vào tab Bố cục Bảng hoặc Bố cục Công cụ Bảng trong Dải băng.
 3. Nhấp vào Thuộc tính trong nhóm Bảng. Bạn cũng có thể nhấp chuột phải và chọn Thuộc tính từ trình đơn thả xuống. Một hộp thoại xuất hiện.
 4. Nhấp vào tab Cột.
 5. Kiểm tra chiều rộng ưa thích.
 6. Nhập phép đo mới cho chiều rộng cột. Ví dụ: gõ 1.0″ hoặc nhấp vào mũi tên lên và xuống.
 7. Nhấp vào OK.

Hộp thoại Thuộc tính bảng xuất hiện như sau với tab Cột được chọn:

 

Bạn cũng có thể kéo dòng bên phải của cột để thay đổi kích thước cột.

Thay đổi chiều cao hàng

Để thay đổi chiều cao hàng:

 1. Chọn hàng hoặc các hàng bạn muốn thay đổi.
 2. Bấm vào tab Bố cục Bảng hoặc Bố cục Công cụ Bảng trong Dải băng.
 3. Nhấp vào Thuộc tính trong nhóm Bảng. Bạn cũng có thể nhấp chuột phải và chọn Thuộc tính từ trình đơn thả xuống. Một hộp thoại xuất hiện.
 4. Nhấp vào tab Hàng.
 5. Kiểm tra Chỉ định chiều cao.
 6. Nhập phép đo mới cho chiều cao hàng. Ví dụ: nhập 1.0″ hoặc nhấp vào mũi tên lên và xuống.
 7. Chỉ định chiều cao của hàng là Ít nhất hoặc Chính xác.
 8. Nhấp vào OK.

Hộp thoại Table Properties xuất hiện như sau với tab Row được chọn:

 

Bạn cũng có thể kéo dòng dưới cùng của một hàng để thay đổi kích thước của nó.

Phân bố đều hàng và cột

Để phân phối hàng và cột đồng đều:

 1. Chọn toàn bộ bảng bằng cách nhấp vào bốn mũi tên xuất hiện ở phía trên bên trái của bảng.
 2. Bấm vào tab Bố cục Bảng hoặc Bố cục Công cụ Bảng trong Dải băng.
 3. Nhấp vào Phân phối Hàng và/hoặc Phân phối Cột trong nhóm Kích thước Ô.

Áp dụng kiểu bảng

Để áp dụng một kiểu bảng:

 1. Bấm vào trong bảng.
 2. Bấm vào tab Thiết kế Bảng hoặc Thiết kế Công cụ Bảng trong Dải băng.
 3. Bấm vào một kiểu bảng hoặc bấm vào mũi tên Thêm để hiển thị bộ sưu tập Kiểu bảng và bấm vào một kiểu.

 

Ngày 5 Tháng Một, 2023 ( 401 )

Bình luận bài viết

Đăng nhập để bình luận và xem các bình luận khác.