iBegins
 

Sử dụng Microsoft Word Format Painter để sao chép định dạng.

Hướng dẫn này chỉ ra cách sử dụng Format Painter trong Microsoft Word. Chúng tôi cũng sẽ sử dụng phím tắt Format Painter.

Chính xác thì Format Painter làm gì?

Format Painter sao chép định dạng cấp độ phông chữ từ khối văn bản này sang khối văn bản khác trong tài liệu của bạn. Định dạng cấp độ phông chữ bao gồm kiểu phông chữ, cỡ phông chữ, màu phông chữ, điểm nhấn (nghĩa là độ đậm, chữ nghiêng và gạch chân), chỉ số trên và chỉ số dưới, hiệu ứng văn bản (ví dụ: bóng viền, phản chiếu, phát sáng) và tô sáng. Nó cũng sẽ sao chép các kiểu từ thư viện Kiểu như Heading 1, Heading 2 , v.v.

Ngoài ra, Format Painter có thể sao chép định dạng cấp độ đoạn văn, chẳng hạn như danh sách có dấu đầu dòng hoặc được đánh số, căn chỉnh, giãn cách , thụt lề, đường viền và bóng. (Như được minh họa trong bước 3 bên dưới, bạn không phải sao chép định dạng cấp đoạn văn.)

Format Painter cũng có thể được sử dụng trên các đối tượng như bảng và hình ảnh .

Cách sử dụng Format Painter

Bạn có thể sử dụng Format Painter một lần hoặc liên tục.

Cách sử dụng Format Painter một lần

Sử dụng phương pháp này nếu bạn muốn sử dụng Format Painter ở một vị trí.

 1. Chọn tab Trang chủ trong dải băng.
 2. Chọn nút Hiển thị/Ẩn trong nhóm Đoạn văn để hiển thị các dấu đoạn văn.
 3. Chọn văn bản có định dạng bạn muốn sao chép.

3.a. Để sao chép định dạng cấp độ đoạn văn (ví dụ: dấu đầu dòng, căn chỉnh, giãn cách) với định dạng cấp độ phông chữ, hãy chọn văn bản có dấu đóng đoạn văn.

3.b. Để chỉ sao chép định dạng cấp độ phông chữ, hãy sao chép văn bản từ đầu đoạn văn.

 1. Chọn nút Format Painter trong nhóm Clipboard.
 2. Sử dụng con trỏ cọ vẽ để chọn văn bản sẽ nhận định dạng.

Văn bản sẽ ngay lập tức nhận được định dạng mới.

 1. (Tùy chọn) Chọn lại nút Show/Hide để ẩn các dấu phân đoạn (xem hình 2).

Format Painter sẽ tự động tắt.

Cách sử dụng Format Painter liên tục

Sử dụng phương pháp này nếu bạn muốn tiếp tục bật Format Painter để sử dụng ở nhiều vị trí.

 1. Chọn tab Trang chủ trong ruy-băng (xem hình 1).
 2. Chọn nút Hiện/Ẩn trong nhóm Đoạn văn để hiển thị các dấu đoạn văn (xem hình 2).
 3. Chọn văn bản có định dạng bạn muốn sao chép.

3.a. Để sao chép định dạng cấp độ đoạn văn (ví dụ: dấu đầu dòng, căn chỉnh, giãn cách) với định dạng cấp độ phông chữ, hãy chọn văn bản có dấu đóng đoạn văn (xem hình 3).

3.b. Để chỉ sao chép định dạng cấp độ phông chữ, hãy sao chép văn bản từ đầu đoạn văn (xem hình 4).

 1. Nhấp đúp vào nút Format Painter trong nhóm Clipboard (xem hình 5). Nhấp đúp sẽ bật Format Painter để tiếp tục sử dụng.
 2. Sử dụng con trỏ cọ vẽ để chọn các khối văn bản khác nhau sẽ nhận được định dạng.
 3. Chọn lại nút Format Painter để tắt nó khi bạn hoàn tất.
 4. (Tùy chọn) Chọn lại nút Show/Hide để ẩn các dấu phân đoạn (xem hình 2).

Mẹo chuyên nghiệp: Format Painter cũng có sẵn trong thanh công cụ Mini mà bạn có thể truy cập bằng cách nhấp chuột phải vào bất kỳ đâu trong tài liệu của mình.

Cách sử dụng phím tắt Format Painter

Các lối tắt bàn phím của Format Painter sao chép và dán định dạng giống như Format Painter trên dải băng và thanh công cụ Mini. Tuy nhiên, bạn sẽ không nhìn thấy con trỏ cọ vẽ khi sử dụng phím tắt.

 1. Chọn tab Trang chủ trong ruy-băng (xem hình 1).
 2. Chọn nút Hiện/Ẩn trong nhóm Đoạn văn để hiển thị các dấu đoạn văn (xem hình 2).
 3. Chọn văn bản có định dạng bạn muốn sao chép.

3.a. Để sao chép định dạng cấp độ đoạn văn (ví dụ: dấu đầu dòng, căn chỉnh, giãn cách) với định dạng cấp độ phông chữ, hãy chọn văn bản có dấu đóng đoạn văn (xem hình 3).

3.b. Để chỉ sao chép định dạng cấp độ phông chữ, hãy sao chép văn bản từ đầu đoạn văn (xem hình 4).

 1. Nhấn Ctrl + Shift + C trên PC hoặc Command + Shift + C trên máy Mac để sao chép định dạng.
 2. Chọn văn bản sẽ nhận được định dạng.
 3. Nhấn Ctrl + Shift + V trên PC hoặc Command + Shift + V trên máy Mac để dán định dạng.
 4. (Tùy chọn) Chọn lại nút Show/Hide để ẩn các dấu phân đoạn (xem hình 2).

Văn bản sẽ ngay lập tức nhận được định dạng mới.

Như vậy với công cụ Format Painter trong Word, việc định dạng đoạn văn bản đơn giản và nhanh chóng hơn rất nhiều. Chỉ với thao một vài thao tác các đoạn văn bản sẽ có định dạng giống nhau.

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Ngày 6 Tháng Một, 2023 ( 238 )

Bình luận bài viết

Đăng nhập để bình luận và xem các bình luận khác.