iBegins
 

Share Code

Tổng hợp các mã nguồn và đồ án, kiến thức lập trình PHP.

Miễn phí 250+ giao diện landing pages 2018
Miễn phí 250+ giao diện landing pages 2018
Với 250+ giao diện landing pages templates cực đẹp 2018 miễn phí HTML5 + CSS3 Click để chuyển trang dễ dàng hơn : CHUYỂN TRANG
Share Code
Share Code 2 Banner Cuộn Cạnh Website
Share Code 2 Banner Cuộn Cạnh Website
[php]<div id="slideads" class="desktop-lg"> <div class="slideads1" id="slideads1"> <img class="alignnone size-medium wp-image-187" src="http://bds1.ibegins.net/wp-content/uploads/2018/03/252left-vinhomes-150x300.jpg"...
Share Code
Share Code Tabs Bootstrap Video Youtbe JS
Share Code Tabs Bootstrap Video Youtbe JS
Đường link tải Full : https://drive.google.com/open?id=13R1NGbOFAKahQ3JsxMhhUyvFlV0ufv_7 Chú ý : sửa đường dẫn bằng cách thay các ID của youtube, sửa tiêu để của youtube ở title data-title="Chiến dịch Không ai phải sợ tại Quảng...
Share Code
Share code tab bhoechie-tab html js
Share code tab bhoechie-tab html js
Tải full bộ code tại đây : https://drive.google.com/open?id=1v2M3zibSaJaYhCyJ4nU9AxoKFu7cNqc2
Share Code
Code Chat Live Fanpages Facebook
Code Chat Live Fanpages Facebook
1. Gán Css [php]#cfacebook{position:fixed;bottom:0px;right:20px;z-index:999999999999999;width:250px;height:auto;box-shadow:6px 6px 6px 4px rgba(0,0,0,0.2);border-top-left-radius:5px;border-top-right-radius:5px;overflow:hidden;}#cfacebook...
Share Code
Code translate cho website
Code translate cho website
Bạn gắn vào đâu có thể hiển thị theo ý bạn. [php]<div id="google_translate_element"></div> <script type="text/javascript"> function googleTranslateElementInit() { new google.translate.TranslateElement({pageLanguage: 'vn'},...
Share Code