iBegins
 

Thêm nút gọi chuyên nghiệp và nhắn tin qua facebook
Thêm nút gọi chuyên nghiệp và nhắn tin qua facebook
Gắn code nút hotline, nút gọi có cả icon cho website. Tham khảo thêm một hotline khác : Gắn hỗ trợ Hotline Zalo Fanpage Facebook vào website Code hotline zalo và số điện thoại góc trái website Share code nút hiển thị số điện thoại hotline...
Share Code
Thêm 3 nút Facebook, Zalo, Gọi điện thoại vào flatsome
Thêm 3 nút Facebook, Zalo, Gọi điện thoại vào flatsome
Gắn code nút hotline, nút gọi có cả icon cho wordpress flatsome. Tham khảo thêm một hotline khác : Gắn hỗ trợ Hotline Zalo Fanpage Facebook vào website Code hotline zalo và số điện thoại góc trái website Share code nút hiển thị số điện thoại...
Share Code
Code thêm tab cạnh mô tả cho woocommerce
Code thêm tab cạnh mô tả cho woocommerce
Nhiều bạn Dev đang tìm hiểu về cách custom tab trong chi tiết sản phẩm của Woocommerce Wordpress. Nhưng các trang Dev của Woo là tiếng anh lên không hiểu. Dưới đây là đoạn code đơn giản để giúp bạn thêm tab cho Woo. Đoạn code dưới đây...
Wordpress