iBegins
 

Tags: WordPress media upload custom code

Bạn đang tìm kiếm những bài viết có thẻ đám mây WordPress media upload custom code
Cách code đưa nút Add Media WordPress Custom
Cách code đưa nút Add Media WordPress Custom
Để dễ hơn trong việc gắn thêm nút mở popup thêm ảnh vào hay upload ảnh avatar trực tiếp trên thư viện wordpress như hình dưới đây. Click nút để mở popup lựa chọn ảnh hoặc upload ảnh mới để thay Avatar Đây là ảnh khi bạn mở ra...