iBegins
 

Tags: thêm nút media vào code page

Bạn đang tìm kiếm những bài viết có thẻ đám mây thêm nút media vào code page
Cách code đưa nút Add Media WordPress Custom
Cách code đưa nút Add Media WordPress Custom
Để dễ hơn trong việc gắn thêm nút mở popup thêm ảnh vào hay upload ảnh avatar trực tiếp trên thư viện wordpress như hình dưới đây. Click nút để mở popup lựa chọn ảnh hoặc upload ảnh mới để thay Avatar Đây là ảnh khi bạn mở ra...